Urbanisma grundades 2009 som en studentförening vid Handelshögskolan i Stockholm. Vi är en partipolitiskt obunden tankesmedja bestående av civilekonomer, samhällsplanerare och kulturarbetare. Vi verkar för att hitta urbana lösningar på problem och utmaningar som rör stadsplanering, mobilitet och ekonomisk tillväxt. Genom vårt breda nätverk inom näringsliv, akademi och samhälle arbetar vi kunskaps- och opinionsbildande för en attraktiv stadsutveckling.

Oliver Tovatt Urbanisma

Oliver Tovatt

Oliver är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm och har även en statsvetarexamen från Uppsala universitet. Under de senaste åren har han forskat om stadsutveckling i Tyskland och i Singapore och arbetat som transportpolitisk tjänsteman för regering och riksdag.

Mats Berglund Urbanisma

Mats Berglund

Mats är utbildad kulturvetare med inriktning på förlagsverksamhet vid Stockholms universitet. Han driver ett eget företag i förlagsbranschen i Nederländerna.

Lars Strömgren Urbanisma

Lars Strömgren

Lars har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har även studerat fastighetsekonomi vid KTH samt arkitekturhistoria vid Humboldt universitetet i Berlin. Han har arbetat som samhällsplanerare och är nu engagerad på heltid som ordförande för Cykelfrämjandet och Svensk Cykling. Han är även vice ordförande för European Cyclist Federation.

Emil Frodlund Urbanisma

Emil Frodlund

Emil har en masterexamen i kulturgeografi från Stockholms universitet och har studerat trafikplanering vid KTH. Nu arbetar han som trafik- och samhällsplanerare vid ett konsultföretag men har också en professionell bakgrund som operasångare.