Urbanisma

Staden uppstod för att underlätta utbytet av varor och tjänster. Just koncentrationen spelar stor roll om en stad upplevs som attraktiv. Stockholm är en gles stad i jämförelse med många andra storstäder. Urbanisma vill att Stockholm ska leva och växa.

Share